Đấu giá quyền sử dụng 3 địa chỉ đất tại Cao Bằng

.
Một góc thành phố Cao Bằng. Ảnh minh họa: Internet
Một góc thành phố Cao Bằng. Ảnh minh họa: Internet

Trước khi đem đấu giá QSDĐ, Thành phố đã đầu tư 10,981 tỷ đồng xây dựng hệ thống giao thông, điện, nước, san nền… tại khu đất Xí nghiệp Luyện gang, km5 Đề Thám; hơn 34 tỷ đồng đầu tư kênh ngầm thoát nước, đổ đất nền vào các vị trí, lu nền, xây kè theo đúng quy chuẩn… tại lô số 20 Khu đô thị phường Đề Thám…

 

Thu Giang

Chia sẻ: .zshare-zalo { display: inline-block; width: 24px; height: 24px; border-radius: 50%; background: #55853e; text-align: center; cursor: pointer; } .zshare-zalo:hover { opacity: 0.9; } .zshare-zalo svg { height: 13px; vertical-align: middle; margin-top: -1px; }
Nguồn: baodauthau.vn