Những dự án không hẹn ngày hoàn thành

Những dự án không hẹn ngày hoàn thành

Gia Huy | Được xây dựng và mở bán từ nhiều năm trước, nhưng tới nay, các dự án bất động sản này vẫn chưa hẹn ngày hoàn thành để bàn giao nhà cho khách hàng.